On Birinci Kalkınma Planı Bölge Toplantıları Başladı ​

11. Kalkınma Planı Ege Bölgesi İstişare Toplantısı Denizli’de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın Başkanlığı’nda 16 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı, Ege Bölgesi’ndeki İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak olmak üzere toplam 8 ili kapsadı. Toplantıya Ege Bölgesi’ndeki illerin valileri, büyükşehir belediye ve belediye başkanları, rektörleri, oda borsa ve birlik başkanları gibi üst düzey yöneticiler iştirak etti.

Toplantıda konuşan Bakan Elvan, 11. Kalkınma Planı’nın hazırlıklarının büyük bir hızla devam ettiğini söyledi. Elvan, yaklaşık 1 yıldan beri bakanlık olarak hazırlıklarını yürüttüklerini, kalkınma planlarının uzun vadeli stratejileriyle birlikte ülkeyi 5 yıl ve daha ötesine taşıyacak perspektif verdiğini hatırlattı.

11. Kalkınma Planı çerçevesinde 43 özel ihtisas komisyonu, 34 çalışma grubu oluşturulduğunu ifade eden Elvan, “Bu çalışmalarımızda 12 bin kişi plana katkı sağladı. Şu ana kadar 20 bin vatandaşımız bize öneriler sundu. Kalkınma tek boyutlu bir hadise değil. Çok boyutlu kalkınmanın bunların her bir sektör ve alanın birbirleriyle etkileşimini sağlamak ve ileriye dönük bir hedef ortaya koymak. Bu son derecede önemli. Türkiye olarak 2023 hedefleri ortaya konuldu ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki hemen hemen toplumun tüm kesimi bu hedefe odaklandı. İşte önemli olan bu. Biz bunu başardık. Sizler söylüyorsunuz. Ege Bölgesi’nde eğitim öncelikli olarak görülüyor. Adalet, güvenlik hizmetleri, tarım, kırsal kalkınma, enerji ve teknolojiye dayalı yenilikçi ve rekabetçi üretim yine bu bölgede bulunan illerimizin öncelikleri arasında yer alıyor. Birlikte büyüyecek, güçlenecek ve kalkınmayı sağlayacak, el ele omuz omuza vermeliyiz. Bu mücadeleyi birlikte gerçekleştirmeliyiz.”  dedi.

Bakan Elvan, Ege Bölgesi’nin ekonomik kalkınma, istikrar ve istikbal için çok önemli bir bölge olduğunu da söyledi.  Elvan, toplantıları diğer bölgelerde de gerçekleştireceklerini vurguladı

Ayrıca Bakınız...

11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

11. Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi