11. Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

28 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve yerel düzeyde başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde yürütülen On Birinci Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı’na;İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova olmak üzere 14 ilin valisi, belediye başkanı,üniversite rektörü, ziraat, ticaret ve esnaf ve sanatkârlar odası başkanı ile kalkınma ajansları genel sekreteri katıldı.

İstanbul Valisi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin yaptığı açılış konuşmasında İstanbul Kalkınma Ajansı olarak, Kalkınma Bakanlığı’nın öncülüğünde üç yerel paydaş toplantısı gerçekleştirdiklerini, bu toplantılarda Türkiye’nin kalkınmasıyla ilgili stratejilerin belirlendiğini, bu stratejilerin uygulanmasında paydaşların daha etkin rol oynamasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyt Düzyol ise konuşmasında şunlara değindi. “11. Kalkınma Planı 2019-2023 yıllarını kapsayacak.Çalışmalarımız bir seneyi aştı ve bu çalışmaların neticesinde milli planımızı Haziran ayı içerisinde TBMM’ye sunacağız.Çok çeşitli alanlarda 3500’ü aşkın uzmanın katıldığı 43 özel ihtisas komisyonu kurduk.Bunlar şu andayapılan çalışmalarla ilgili raporlar yazıyorlar. Raporlar bu ay sonunda yayınlanacak. Her ilde 3 toplantı olmak üzere 81 ilde çalışmalar yapıldı. 12000’ü aşkın kişinin katıldığı 843 toplantı gerçekleştirildi. Sayın Bakanımızın talebiyle7 bölgede toplantı yaparak konuları konsolide etmek istedik. Bugün bu toplantıların 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz.Diğer bir süreçte de ilgili bakanlıkların müsteşarları ile bir araya geliyoruz. STK’lar, iş dünyası, medyatemsilcileri ve ekonomistlerle de toplantılar yapacağız. Meclisimizde plan ve bütçe komisyonu ile bir araya geldik, bundan sonrada diğer komisyonlarla bir araya geleceğiz. Bu Kalkınma Bakanlığının bir planı değil milletimizin üst düzey bir politika belgesi olacaktır. Vatandaşlarla anketler yapıldı.Eğitimle ilgili mesela vatandaşlar öğretmen kalitesi, müfredatı ön plana aldı. Yeni dönemde de insan niteliğinin arttırılması ön planda olacak, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kalite, nitelik artışı ön planda olacak. Bizim bir sözümüz var; “İnsan kalkınmanın hem amacı hem aracı” diye. İnsanımızın her türlü profesyonelleşmesi çok önemlidir.

Aynı zamanda makroekonomik seviyenin geliştirilmesi için yenilikçi, rekabetçi üretimi artırmamız,nitelikli insanlarla AR-GE çalışmalarına hız vermemiz gerekiyor.Şehirlerimizinekonomilerine, altyapılarına, sosyal donatılarına odaklanarak akıllı şehirlere dönüştürecek çalışmalara yoğunlaşmamız gerekiyor.Marmara bölgesi ülke kalkınmasında önemli bir role sahip,nüfusu yoğun bir bölge. Haliyle sorunları da büyük bir bölgemiz.Burada bir araya gelme amacımız sizlerin bölgeyle ilgili tespit ettiğiniz sorunları istişare edip bunların çözüm önerilerini on birinci kalkınma planının öncelikleri arasına dahil etmek.”

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye’nin gelecek 5 yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan, 11. Kalkınma Planı’nda yer alacak öncelikli konular ve politikalar istişare edildi.

Ayrıca Bakınız...

11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi