İstişare Toplantılarının Üçüncüsü Adalet Bakanlığı İle Gerçekleştirildi

13 Mart 2018 tarihinde Adalet Bakanlığı ile yapılan istişare toplantısı kapsamında; Onuncu Kalkınma Planında yer alan politika gerçekleşmelerine ilişkin genel değerlendirmeler, dünyadaki gelişme eğilimleri ve Türkiye’ye etkileri; adalet hizmetlerinde etkinliğin artırılması kapsamında yapılan çalışmalarda karşılaşılan temel problemler ve yakalanabilecek fırsatlar ile On Birinci Kalkınma Planı için politika ve proje önerileri konularında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Ayrıca Bakınız...

11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

11. Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi