Bakanlıklar İstişare Toplantıları Başladı

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülen “Bakanlıklar İstişare Toplantıları”nın ilki 7 Mart 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda gümrük ve ticaret alanlarında; Onuncu Kalkınma Planında yer alan politika gerçekleşmelerine ilişkin genel değerlendirmeler, dünyadaki gelişme eğilimleri ve Türkiye’ye etkileri, ilgili Bakanlığın faaliyet alanında karşılaşılan temel problemler ve yakalanabilecek fırsatlar ile On Birinci Kalkınma Planı için politika ve proje önerileri konularında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Ayrıca Bakınız...

11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

11. Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi