Bakanlık İstişare Toplantılarına Milli Eğitim Bakanlığı İle Devam Edildi

İstişare toplantılarının dördüncüsü 14 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda ilgili Bakanlığın görev alanları çerçevesinde; Onuncu Kalkınma Planında yer alan politika gerçekleşmelerine ilişkin genel değerlendirmeler, dünyadaki gelişme eğilimleri ve Türkiye’ye etkileri, faaliyet alanında karşılaşılan temel problemler ve yakalanabilecek fırsatlar ile On Birinci Kalkınma Planı için politika ve proje önerileri konularında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Ayrıca Bakınız...

11. Kalkınma Planı İç Anadolu Bölgesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

11. Kalkınma Planı Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi